Frederikshvile-Hjallerup

 • Rutebeskrivelse
 • Bedømmelse af stien
 • Vodskov-Østervrå jernbane
 • Links
 • Kort over stien
 • Længde

  1.5 km

  Vejbelægning

  Fastgrus, Asfalt, Jord

  Faciliteter

  Sparsomme (Bænk, affaldsspand)

  Skiltning

  I vestsiden skiltet som "Frederikshave"

  Bilfri

  1 km i alt
  (fra hundeskoven til Nobilisvej, Hjallerup)

  Lokal, rekreativ rute, som overvejende forløber på den tidligere Vodskov-Østervraa jernbanes tracé. Stien er mest egnet til vandring, men kan benyttes til løb og cykling med brede dæk.


  Frederikshvile er et stutteri med 39 hektar land og havde som mange store gårde eget trinbræt i banens tid.

  Rutebeskrivelse:

  Vend tilbage til toppen af siden.

  Fra vestsiden kører man via landevej 180, der har status som national cykelrute 3, og drejer til venstre ad Frederikshvilevej.


  Kommer man vestfra på cykel skal man dreje under vejtunnellen og fortsætte ad Frederikshvilevej.

  Efter nogle hundrede meter drejes til højre ad banestien, som er skiltet "Frederikshave" efter kolonihaveforeningen, der ligger langs den første del af stien. Tracéen er intakt nogle km mod vest retning Lyngdrup, men er privat og beplantet med bl.a. træer og kan ikke benyttes.


  Banestiens begyndelse ved Frederikshvile.

  På banestien passeres også en hundeskov, hvorefter banestien er bilfri den resterende vej til Nobilisvej i Hjallerup.


  Fra det bilfrie afsnit af banestien.

  Fra østsiden drejer man til venstre umiddelbart ved Nobilisvej for at komme ud på stien.


  Banestiens begyndelse ved Nobilisvej i Hjallerup. De første par hundrede meter forløber igennem en plantage, hvorefter man kommer ud på selve banetracéen.

  Bedømmelse af stien

  Vend tilbage til toppen af siden.

  Stien fungerer acceptabelt som rekreativ natursti, omend stiens kvalitet især ca. midtvejs godt kunne være bedre. Her er den noget ujævn og ikke cykelvenlig.


  Nogle hundrede meter midtvejs på ruten trænger stien til udbedring.

  Hjallerup by måtte i 2012 sige farvel til et flot anlagt rekreativt område med stier pga. en fredningssag. Banestien kan med en beskeden investering bringes op på god og tidssvarende standard. Da området omkring stien endvidere byder på mange muligheder for stiforgreninger i naturskønne områder er der her mulighed for at få et moderne rekreativt område, som man har set etableret med succes i bl.a. Biersted ikke så langt fra Hjallerup.

  Omgivelser:

  Stiens kvalitet:

  Vodskov-Østervrå jernbane

  Vend tilbage til toppen af siden.

  Vodskov-Østervrå jernbane blev nedlagt 1950 og havde i sin 26 årige levetid kun sparsom trafik, grundet tyndt befolket opland, samt en dårlig linjeføring, hvor flere af stationerne lå langt fra de byer, de skulle betjene. Før århundredets begyndelse voksede mange byer op omkring øde placerede stationer, men ved banens anlæggelse i 1924 var denne tankegang forældet, hvilket understreges af, at der kun opstod vækst ved Klokkerholm station. Bjørnholm, Røgelhede og Mylund stationer ligger den dag i dag helt øde i landskabet og vidner om en fejlslagen strategi.

  Billedet er hentet med tilladelse på Erik V. Pedersens hjemmeside evp.dk.

  Banens sidste køreplan fra 1950. To ud af de i alt tre hverdagsafgange kunne gøre ophold ved Frederikshvile trinbræt. Fra Hjallerup er den knap 2 km lange rejse til Frederikshvile angivet til 1 minuts længde, hvilket var lige optimistisk nok banens materiel taget i betragtning, men så sikrede man sig at de meget få rejsende, der benyttede sig af trinbrættet ikke kom for sent til toget.

  Banens køreplan har efter alt at dømme heller ikke haft nogen positiv indvirkning på rejselysten. Få, uregelmæssige afgange, til dels med dårlige skiftetider kunne gå an dengang banerne var fri for konkurrence, men ikke i 1950, hvor busdrift og privatbilisme var i fortsat fremgang.


  Hjallerup station set fra broen over omfartsvejen. Februar 2013.

  Hjallerup var banens absolut største mellemstation og havde betydelige transporter ved det årlige marked. Det tidligere sporareal ved stationen er i dag fjernet til fordel for en omfartsvej, der er nedsænket i terrænet.

  På ovenstående kort fra 1945 ses banens linieføring. (Kræver Flashplayer.)
  Stationen var placeret tæt på den gamle markedsplads, hvor der i dag ligger shoppingcentre.
  Både Hjallerup by og marked er vokset betydeligt siden banens tid og i dag afholdes markedet øst for skolen

  Udover Frederikshvile-Hjallerup stien, er der mulighed for vandring, løb og MTB-cykling på det 5.3 km lange afsnit Vodskov-Uggerhalne. Derudover forløber en del af landevejen mellem Hjallerup og Kirkholt, samt de sidste 3 km. til Østervrå på banens tidligere tracé, men er mere for rutinerede cyklister end f.eks. børnefamilier, da der både er en del tung og hurtigt kørende trafik på den forholdsvist smalle vej. De sidste par kilometer frem til Østervrå er der dog separat cykelsti. Mellem Mylund og Villestrup er der et 1 km langt stykke grusvej egnet til vandring på banens tracé. Ligeledes er der en vandresti mellem Kirkholt og Mylund på 1.7 km.

  Links

  Vend tilbage til toppen af siden.

 • Erik V. Pedersens side om Vodsov-Østervrå banen.
 • Flere Railtrails.dk billeder fra stien.

 • Kort over Frederikshvile-Hjallerup banesti.

  Vend tilbage til toppen af siden.

  Nedenfor ses ruten Frederikshvile-Hjallerup.

  Designskabelon hentet fra free website templates.